Lipczyński, Karol. 2023. „Radość chrześcijańska W Misji Ewangelizacyjnej Kościoła W Nauczaniu Jana Pawła II I Franciszka”. Warszawskie Studia Pastoralne 52 (2):7-25. https://doi.org/10.21697/wsp.2021.2.01.