Gibziński, Stanisław. 2023. „Pojęcie odpowiedzialności Duchowej W Dynamice Wzrostu W miłości”. Warszawskie Studia Pastoralne 52 (2):27-67. https://doi.org/10.21697/wsp.2021.2.02.