Chciałowska, Anna. 2018. „Pogrzeb płodu, Noworodka, Dziecka I Osoby dorosłej W Prawie Kanonicznym”. Warszawskie Studia Pastoralne 1 (34):41-69. https://doi.org/10.21697/wsp.2017.12.1.34.04.