Piwko, Aldona Maria. 2018. „Dlaczego Allah Stworzył zwierzęta. Zoologia W ujęciu Islamu”. Warszawskie Studia Pastoralne 3 (32):151-77. https://doi.org/10.21697/wsp.2016.11.3.32.08.