Wielebski, T. (2023) „Wstęp”, Warszawskie Studia Pastoralne, 52(2), s. 5–6. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/wsp/article/view/11539 (Udostępniono: 28 wrzesień 2023).