Lipczyński, K. (2023) „Radość chrześcijańska w misji ewangelizacyjnej Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II i Franciszka ”, Warszawskie Studia Pastoralne, 52(2), s. 7–25. doi: 10.21697/wsp.2021.2.01.