Gibziński, S. (2023) „ Pojęcie odpowiedzialności duchowej w dynamice wzrostu w miłości”, Warszawskie Studia Pastoralne, 52(2), s. 27–67. doi: 10.21697/wsp.2021.2.02.