Szostek, B. (2017) „Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Rys problematyki z perspektywy pastoralisty”, Warszawskie Studia Pastoralne, 2(35), s. 187–197. doi: 10.21697/wsp.2017.12.2.35.11.