Chciałowska, A. (2018) „Pogrzeb płodu, noworodka, dziecka i osoby dorosłej w prawie kanonicznym”, Warszawskie Studia Pastoralne, 1(34), s. 41–69. doi: 10.21697/wsp.2017.12.1.34.04.