Białous, M. (2018) „Angelologia Dionizego Areopagity w świetle pisma De Divina Hierarchia”, Warszawskie Studia Pastoralne, 3(32), s. 179-193. doi: 10.21697/wsp.2016.11.3.32.09.