Wielebski, T. „Wstęp”. Warszawskie Studia Pastoralne, t. 52, nr 2, luty 2023, s. 5-6, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/wsp/article/view/11539.