Gibziński, S. „Pojęcie odpowiedzialności Duchowej W Dynamice Wzrostu W miłości”. Warszawskie Studia Pastoralne, t. 52, nr 2, luty 2023, s. 27-67, doi:10.21697/wsp.2021.2.02.