Chciałowska, A. „Pogrzeb płodu, Noworodka, Dziecka I Osoby dorosłej W Prawie Kanonicznym”. Warszawskie Studia Pastoralne, t. 1, nr 34, styczeń 2018, s. 41-69, doi:10.21697/wsp.2017.12.1.34.04.