Przybyłowski, Jan Kazimierz


Warszawskie Studia Pastoralne Nr 4(29) (2015) - Artykuły
PASTORAL CARE AS A HUMAN ACTIVITY
Abstrakt PDF (English)

Warszawskie Studia Pastoralne Nr 4(29) (2015) - Artykuły
POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN THE LIGHT OF SOCIO-THEOLOGICAL PERSPECTIVE
Abstrakt PDF (English)

Warszawskie Studia Pastoralne Nr 4(29) (2015) - Recenzje
RECENZJA KSIĄŻKI: KS. ROBERT JERZY BIEL: KOŚCIÓŁ WIELKIEJ SOBOTY. PASCHALNA WIZJA KOŚCIOŁA W UJĘCIU KARDYNAŁA KURTA KOCHA, WYDAWNICTWO DIECEZJI TARNOWSKIEJ „BIBLOS”, TARNÓW 2012 (ROZPRAWY NAUKOWE, T. 13), SS. 488
Szczegóły PDF

Warszawskie Studia Pastoralne Nr 4(29) (2015) - Recenzje
RECENZJA KSIĄŻKI: WIESŁAW PRZYGODA, APOSTOLSKI WYMIAR WOLONTARIATU CHARYTATYWNEGO W POLSCE. STUDIUM TEOLOGICZNOPASTORALNE NA PODSTAWIE BADAŃ WOLONTARIUSZY Z PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS, LUBLIN 2012 (TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, PRACE WYDZIAŁU TEOLOGII, 156)
Szczegóły PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP