Przybyłowski, Jan Kazimierz, Polska


Warszawskie Studia Pastoralne Tom 4 Nr 33 (2016) - Recenzje
Recenzja książki: Ireneusz Celary, Duszpasterstwo rodzin w Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu w latach 1981-2010, Wiedeń 2013, ss. 431.
Szczegóły PDF

Warszawskie Studia Pastoralne Tom 4 Nr 33 (2016) - Recenzje
Recenzja książki: Franciszek Głód, Odnalezienie szczęścia w małżeństwie i rodzinie, Wrocław 2013, ss. 430.
Szczegóły PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP