[1]
Tomczyk-Jarzyna, I. 2023. Polański i symulacje. Na marginesie tekstu Ewy Mazierskiej "Roman Polański (i inni) przed sądem". Załącznik Kulturoznawczy. 10 (grudz. 2023), 607–614. DOI:https://doi.org/10.21697/zk.2023.10.27.