Historia czasopisma

Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 2001 roku, początkowo jako półrocznik, a od 2010 roku jako kwartalnik.