V Lubelskie Sympozjum nt. prawa karnego w starożytności - Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie

Anna Tarwacka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2004.4.2.20

Abstrakt


V Lubelskie Sympozjum nt. prawa karnego w starożytności - Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.