Data publikacji : 2019-10-01

FUNKCJE POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCEGO W PROCESIE KARNYM

Monika AbramekDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł dotyczy postępowania sprawdzającego uregulowanego w art. 307 k.p.k. Autorka dokonuje analizy tej instytucji procesowej z perspektywy jej funkcji w polskim procesie karnym. W początkowej części pracy wskazuje na najważniejsze założenia związane z ww. regulacją, a następnie, w nawiązaniu do celu czynności sprawdzających, podejmuje próbę odczytania zamiarów ustawodawcy związanych z funkcjami tej instytucji. Następnie rozważania dotyczą poszczególnych funkcji postępowania sprawdzającego. Autorka wskazuje na uzasadnienie ich wyodrębnienia i związane z tym aspekty karnoprocesowe.

Słowa kluczowe

postępowanie sprawdzające ; uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa ; śledztwo ; dochodzenie ; postę- powanie przygotowawcze ; postanowienie o wszczęciu postępowania karnego ; prawa i wolności jednostki ; zasada legalizmu ; zasada szybkości postępowania.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie