Data publikacji : 2019-10-09

WYSTĘPEK FINANSOWANIA TERRORYZMU (ART. 165A K.K.) W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ PODMIOTOWĄ TEGO PRZESTĘPSTWA

Anna GolonkaDział: Artykuły

Abstrakt

Przedmiotem opracowania są zagadnienia związane z przestępstwem finansowania terroryzmu określonym w art. 165a k.k. Przepis ten w ciągu ostatnich dwóch lat był już dwukrotnie nowelizowany. Druga z nich, przeprowadzona ustawą z dnia 23marca 2017 r., przewidziała daleko idącą modyfikację typów czynów zabronionych uregulowanych w art. 165a k.k., w tym ustanawiając karalność nieumyślnego finansowania terroryzmu. Nowe brzmienie, jakie przybrał ten przepis zostało podyktowane zmianami w regulacjach wspólnotowych, a także wskazaniami Komitetu Moneyval, które legły u podstaw uzasadnienia niekoniecznie zasadnej nowelizacji. Co więcej, za jej sprawą w przepisie tym znalazł się niejeden zapis, który budzi poważne zastrzeżenia, zwłaszcza z perspektywy ratio legis zmian, tudzież zgodności z zasada określoności. Niedoskonały kształt tego przepisu budzi jednocześnie wątpliwości związane z możliwością jego praktycznego stosowania, a w konsekwencji również samą efektywnością zwalczania finansowania terroryzmu. Odnosi się to przede wszystkim do aspektów dotyczących strony podmiotowej typów czynów zabronionych opisanych w art. 165a k.k. Problematyka ta znajduje rozwinięcie w przedmiotowym artykule naukowym.

Słowa kluczowe

finansowanie terroryzmu ; strona podmiotowa ; przestępstwo nieumyślne ; przestępstwo o charakterze terrorystycznym.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie