Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

PRZYGOTOWANIE DO PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIęDZY

Bartłomiej Suchowierski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.06

Abstrakt


Unijny Komitet Moneyval w ramach raportu skierowanego wobec Polski, oceniając kryminalizację prania pieniędzy w Polsce, nie uwzględnił różnic panujących między systemem prawa kontynentalnego a systemem common law oraz instytucji części ogólnej polskiego k.k. Wynikiem tego był negatywny raport zarzucający brak kryminalizacji przygotowania do prania pieniędzy. W odpowiedzi na ten raport, ustawodawca pomimo krytyki płynącej ze strony Sądu Najwyższego i Biura Analiz Sejmowych spenalizował formę stadialną przygotowania do prania pieniędzy, uzasadniając to wyłącznie raportem Moneyval.

W artykule odtworzono międzynarodowy standard przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wykazano, że Polski system prawny w pełni jemu odpowiada. Dowiedziono, że zarzuty Moneyval były niesłusznie, gdyż: po pierwsze komitet ten nieprawidłowo odtworzył standard międzynarodowy, a po drugie faza wstępna prania pieniędzy była w większości przypadków karalna w Polsce jeszcze przed penalizacją formy stadialnej przygotowania. Dowiedziono także, że kraje nie są związane raportami Moneyval. W opracowaniu wyrażono pogląd uzasadniający tezę, że polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy mógł stracić na sile wskutek penalizacji formy stadialnej przygotowania do prania pieniędzy.


Słowa kluczowe


pranie pieniędzy; przygotowanie; penalizacja; Moneyval; smurfng; mieszanie; słup; transfer; spółka wydmuszka.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Filipkowski W., Szczuciński G., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce – wybrane aspekty, [w:] Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, red. E. Gruza, Warszawa 2010.

Filipkowski W., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym, Zakamycze 2004.

Gałązka M., Komentarz do art. 291 k.k., [w:] Kodeks Karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, Legalis 2018.

Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2010.

Jasiński W., Przeciw szarej strefie. Nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy, Warszawa 2001.

Kulik M., Komentarz do art. 299 KK, [w:] Kodeks karny komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2013.

Lewandowska K., Zjawisko prania brudnych pieniędzy, «Finanse i Prawo Finansowe» 4/2017, s. 59-71.

Lizak R., Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim, międzynarodowym i amerykańskim, Legalis 2018. Małecki M., Przygotowanie do przestępstwa – analiza dogmatycznoprawna, Warszawa 2016.

Nitkowski K., Przestępstwa w obrocie gospodarczym, Warszawa 2014.

Sakowicz A., Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3659), http:// bit.ly/zp19-3-9.

Smolak M., Formy zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy, «Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego» 9/2013, s. 294-305.

Szumański A., Grupy spółek, [w:] Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Legalis 2015.

Wiak K., Komentarz do art. 16 KK, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Grześkowiak, Legalis 2018.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.