Data publikacji : 2019-10-09

PRZYGOTOWANIE DO PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIęDZY

Bartłomiej SuchowierskiDział: Artykuły

Abstrakt

Unijny Komitet Moneyval w ramach raportu skierowanego wobec Polski, oceniając kryminalizację prania pieniędzy w Polsce, nie uwzględnił różnic panujących między systemem prawa kontynentalnego a systemem common law oraz instytucji części ogólnej polskiego k.k. Wynikiem tego był negatywny raport zarzucający brak kryminalizacji przygotowania do prania pieniędzy. W odpowiedzi na ten raport, ustawodawca pomimo krytyki płynącej ze strony Sądu Najwyższego i Biura Analiz Sejmowych spenalizował formę stadialną przygotowania do prania pieniędzy, uzasadniając to wyłącznie raportem Moneyval.

W artykule odtworzono międzynarodowy standard przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wykazano, że Polski system prawny w pełni jemu odpowiada. Dowiedziono, że zarzuty Moneyval były niesłusznie, gdyż: po pierwsze komitet ten nieprawidłowo odtworzył standard międzynarodowy, a po drugie faza wstępna prania pieniędzy była w większości przypadków karalna w Polsce jeszcze przed penalizacją formy stadialnej przygotowania. Dowiedziono także, że kraje nie są związane raportami Moneyval. W opracowaniu wyrażono pogląd uzasadniający tezę, że polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy mógł stracić na sile wskutek penalizacji formy stadialnej przygotowania do prania pieniędzy.

Słowa kluczowe

pranie pieniędzy ; przygotowanie ; penalizacja ; Moneyval ; smurfng ; mieszanie ; słup ; transfer ; spółka wydmuszka.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie