Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

PRZESTĘPSTWO HANDLU LUDŹMI W ROSJI – ASPEKTY PRAWNE

Katarzyna Laskowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.08

Abstrakt


Opracowanie zawiera omówienie prawnej regulacji przestępstwa handlu ludźmi w Federacji Rosyjskiej. Zwrócono w nim uwagę na fakt niedługiego okresu obowiązywania przepisu dotyczącego tego czynu w rosyjskim kodeksie karnym z 1996 r., jak również na gwarancje ochrony człowieka przed nim występujące w rosyjskiej konstytucji z 1993 r. Zagadnienie zostało omówione według ustawowych znamion przestępstwa. Wiele uwagi poświęcono analizie rozbudowanej strony przedmiotowej, występującej w typie podstawowym, kwalifikowanym i szczególnie kwalifikowanym. W rozważaniach podkreślono widoczną kazuistykę przyjętego rozwiązania i zagrożenie przestępstwa surowymi sankcjami. Wskazano na niektóre odrębności w stosunku do polskiej regulacji.


Słowa kluczowe


„żywy towar”; kupno-sprzedaż człowieka; handel ludźmi.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borisow A.B., Kommentarij k Ugołownomu kodeksu Rossijskoj Federaciji, Moskwa 2012, s. 304-322.

Byszewskaja J.S., Torgowlia ludmi kak odno iż priestuplienij sowriemiennosti, [w:] Trudy juridiczeskowo fakultieta siewiero-kawkazkowo gosudarstwiennowo techniczeskowo uniwersiteta, Wypusk 8, Stawropol 2005, s. 143-149.

Dołgolienko T.W., Priestuplienija protiw swobody, czesti i dostoinstwa licznosti, [w:] Ugołownoje prawo. Osobiennaja czast’, red. I.W. Sziszko, Moskwa 2012, s. 95-99.

Federalnyj zakon ot 13 ijunia 1996 g. Nr 63 FZ „Ugołownyj kodeks Rossijskoj Federaciji”, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (dostęp: 21.10.2018 r.).

Federalnyj zakon ot 8 dekabria 2003 g. Nr 162 „O wniesienii izmienienij i dopołnienij w Ugołownyj kodeks Rossijskoj Federaciji”, http://base.garant. ru/12133485/ (dostęp: 21.10.2018 r.).

Hojanjan A.S., Torgowlia lud’mi i ispolzowanije rabskowo truda – nowiełły ugołownowo kodeksa Rossijskoj Federacji, «Siewiero-kawkazkij juridiczeskij wiestnik» 1/2008, s. 71-78.

Inogamowa-Hełaj L.W., Art. 1271, [w:] Kommentarij k Ugołownomu kodeksu Rossijskoj Federaciji, red. A.I. Czuczajew, Moskwa 2005, s. 290-304.

Jegorowa L.J., Priestuplienija protiw swobody, czesti i dostoinstwa licznosti, [w:] Osobiennaja czast’ ugołownowo kodeksa Rossijskoj Federaciji. Kommentarij. Sudiebnaja praktika. Statistika, red. W.M. Lebiediew, A.W. Gałachow, Moskwa 2009, s. 107-113.

Kadnikow N.G., Priestuplienija protiw licznosti, [w:] Kommentarij k Ugołownomu kodeksu Rossijskoj Federaciji, red. S.W. Djakow, N.G. Kadnikow, Moskwa 2016, s. 278-292.

Kapinus O.S., Priestuplienija protiw swobody, czesti i dostoinstwa licznosti, [w:] Ugołownoje prawo Rossiji. Osobiennaja czast’, red. I.E. Zwierczakowskij, Moskwa 2010, s. 106-110.

Kaufman M.A., Priestuplienija protiw swobody, czesti i dostoinstwa licznosti, [w:] Ugołowoje prawo Rossiji. Czasti obszczaja i osobiennaja, red. A.W. Brilliantow, Moskwa 2015, s. 366-379.

Kazakowa W.A., Michlin A.S., Art. 1271, [w:] Kommentarij k Ugołownomu kodeksu Rossijskoj Federaciji, red. W.I. Radczenko, Moskwa 2009, s. 200-210.

Klipickij I.A., Miełkonjan G.P., Torgowlia lud’mi: zakonodatielstwo i sudiebnaja praktika, «Rossijskaja justicija» 12/2006, s. 39-41.

Konstitucija Rossijskoj Federaciji ot 12 dekabria 1993 g., http://www.constitution.ru/ (dostęp: 21.10.2018 r.).

Kopienkina L.A., O sowierszenstwowanii st. 127-1 uk RF (torgowlia lud’mi), «Leningradskij juridiczeskij żurnal»3/2007, s. 121-127.

Kruglikow L.L., Priestuplienija protiw swobody, czesti i dostoinstwa licznosti, [w:] Ugołowoje prawo Rossiji. Osobiennaja czast’, red. F.R. Sundurow, M.W. Tałan, Moskwa 2012, s. 84-97.

Owczinnikow G.W., Prawowyje aspiekty protiwodiejstwija torgowlie lud’mi, [w:] Gosudarstwiennaja granica, organizowannaja priestupnost, zakon i bezopasnost Rossiji, red. A.I. Dołgowa, Moskwa 2006, s. 94-102.

Palij W.W., Priestuplienija protiw swobody, czesti i dostoinstwa licznosti, [w:] Kommentarij k Ugołownomu kodeksu Rossijskoj Federaciji (postatiejnyj), red. G.A. Jesakow, Moskwa 2012, s. 163-165.

Priachina N.I., Priestuplienija protiw swobody, czesti i dostoinstwa licznosti, [w:] Ugołowoje prawo Rossiji. Osobiennaja czast’, red. N.M. Kropacziow, B.W. Wołżenkin, A.I. Bojcow, Sankt Petersburg 2010, s. 286-294.

Rarog A.I., Priestuplienija protiw swobody, czesti i dostoinstwa licznosti, [w:] Ugołowoje prawo Rossiji. Osobiennaja czast’, red. A.I. Rarog, Moskwa 2009, s. 87-92.

Stiepalin W.P., Priestuplienija protiw swobody, czesti i dostoinstwa licznosti, [w:] Kommentarij k Ugołownomu kodeksu Rossijskoj Federaciji, red. A.I. Rarog, Moskwa 2012, s. 265-269.

Sundurow F.R, Tałan M.W., Ugołowoje prawo Rossiji. Osobiennaja czast’, Moskwa 2012, s. 82-97.

Swierczkow W.W., Priestuplienija protiw swobody, czesti i dostoinstwa licznosti, [w:] Kommentarij k Ugołownomu kodeksu Rossijskoj Federaciji, red. W.T. Tomin, W.W. Swierczkow, Moskwa 2010, s. 412-418.

Szliapnikowa O.W., Szalimow J.J., Ugołowno-prawowyje aspiekty torgowli lud’mi, [w:] Kriminalnaja ekonomika i organizowannaja priestupnost’, red. A.I. Dołgowa, Moskwa 2007, s. 108-111.

Wietrow N.I., Priestuplienija protiw swobody, czesti i dostoinstwa licznosti, [w:] Ugołownoje prawo. Czast’ obszczaja. Czast’ osobiennaja, red. N.I. Wietrow, J.I. Liapunow, Moskwa 2007, s. 309-318.

Zakomołdin R.W., Priestuplienija protiw swobody, czesti i dostoinstwa licznosti, [w:] Ugołowoje prawo Rossiji. Obszczaja i osobiennaja czasti, red. W.K. Dujunow, Moskwa 2017, s. 342-350.

Żurawliow M.P., Priestuplienija protiw swobody, czesti i dostoinstwa licznosti, [w:] Ugołowoje prawo Rossiji. Czasti obszczaja i osobiennaja, red. A.I. Rarog, Moskwa 2010, s. 326-331.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.