DWUGŁOS W SPRAWIE POJĘCIA ŚWIADCZENIA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM – CHARAKTER PRAWNY SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA

Marek Antas, Jakub M. Łukasiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.2.05

Abstrakt


A dialogue Concerning the Notion of Service in Polish Civil Law: the Legal Nature of Accomplishment of Service

Summary
This paper is the second part of an article constructed on the basis of a dialogue between J.M. Łukasiewicz and M. Antas. The authors attempt to answer the question whether a service is a factual action or a legal action. Next they present the problem of services against a historical background i.e. in Roman Law, in the German and Roman system, and in Polish law. Finally they discuss the question of the causality of legal actions.


Słowa kluczowe


świadczenie; rozporządzenie; zobowiązanie; ważność czynności prawnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Breyer Stefan, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1975

Brzozowski Adam, Safjan Marek, Skowrońska-Bocian Elżbieta [w:] Zobowiązania, red. Czachórski Witold, Warszawa 2006

Czachórski Witold, Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim

prawie cywilnym, Warszawa 1952

Czychlarz Karol., Instytucje prawa rzymskiego, Lwów 1920

Dębiński Antoni, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2003

Dmowski Stanisław., Rudnicki Stanisław, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2004

Drozd Edward, Przeniesienie własności nieruchomości, Kraków-Warszawa

Dybowski Tomasz, [w:] System prawa cywilnego, III.1, Wrocław-Warszawa

Gawlik Zdzisław, Janiak A., Jedliński A., Kidyba A. (red.), K. Kopaczyń-

ska-Pieczniak, E. Niezbecka, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. I: Część ogólna, Warszawa 2009

Gintowt Edward, Rzymskie prawo prywatne w epoce postępowania legisakcyjnego (od decemwiratu do lex Aebutia)2, Warszawa 2005

Gniewek Edward, Kodeks cywilny, księga druga, własność i inne prawa rzeczowe – komentarz, Zakamycze 2001

Gniewek Edward, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006

Gola Alfred, Nabycie własności ruchomości od nieuprawnionego, Warszawa

Ignatowicz Jerzy, Stefaniuk Krzysztof, Prawo rzeczowe, Warszawa 2003

Katner Wojciech Jan, Umowne nabycie własności ruchomości w prawie

polskim, Warszawa 1992

Katner, Wojciech Jan, Stahl Małgorzata, Nykiel Włodzimierz, Umowa

sprzedaży w obrocie gospodarczym, Warszawa 1996

Kolańczyk Kazimierz, Prawo rzymskie, Warszawa 1973

Kunderewicz Cezary, Rzymskie prawo prywatne, Łódź 1995

Kuryłowicz Marek, Prawo rzymskie. Teoria, tradycja, współczesność, Lublin

Kuryłowicz Marek, Wiliński Adam.., Rzymskie prawo prywatne, Zakamycze 2000

Litewski Wiesław, Rzymskie prawo prywatne, Kraków 1988

Nowakowski Zygmunt Konrad, Prawo rzeczowe, Warszawa 1981

Ohanowicz Alfred, Glosa do orzeczenia SN z dnia 23 kwietnia 1976 r.,

«OSPiKA» 1977, poz. 29 c

Osuchowski Wacław, Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1966

Marek Antas, Jakub M. Łukasiewicz [18]

Radwański Zbigniew, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa

Radwański Zbigniew, Zarys części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 1979

Rozwadowski Władysław, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem

źródeł, Poznań 1992

Serda Wiktor, Nienależne świadczenie, Warszawa 1988

Sobczyk Marek, Świadczenie w zamierzonym celu, który nie został osiągnięty,

Toruń 2012

Sośniak Mieczysław, Rozwój historyczny konstrukcji umowy obligacyjnej,

Katowice 1986, s. 119

Szpunar Adam, Nabycie własności od nieuprawnionego, Zakamycze 1998

Szpunar Adam, Charakter prawny wykonania zobowiązania, «Rejent» 5/1998

Święcicka Paulina, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2004

Taubenschlag Rafał, Prawo rzymskie, Warszawa 1955

Taubenschlag Rafał, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1969

Wasilkowski Jan, Przeniesienie własności (zasady ogólne), «Państwo i Prawo»

6/1968,

Wasilkowski Jan, Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963

Wilke Maria, Nabycie własności rzeczy ruchomej na podstawie umowy z osobą nie uprawnioną, Warszawa-Poznań-Toruń 1980

Wolter Aleksander, Ignatowicz Jerzy, Stefaniuk Krzysztof, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001

Wolter Aleksander, Problematyka ogólna czynności prawnych w k.c., «Państwo i Prawo» 19.11/1964

Wołodkiewicz Witold, Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Zakamycze 2003

Wołodkiewicz Witold, Zabłocka Maria, Prawo rzymskie. Instytucje,

Warszawa 2001

Zawada Kazimierz, Umowa przelewu wierzytelności, Kraków 1990

Zoll Fryderyk, Zobowiązania w zarysie według polskiego kodeksu zobowiązań, Warszawa 1948

Żołnierczuk Mieczysław, Zarys prawa rzymskiego, Lublin 1998.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.