ROLA ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO W ZAKRESIE PROBLEMÓW PRAKTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z URLOPEM NA ŻĄDANIE

Mateusz Gajda

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.3.03

Abstrakt


The Jurisdiction of the Polish Supreme Court in the Scope of Practical Problems Connected with Leave on Request

Summary
The article discusses the role of the jurisdiction of the Polish Supreme Court in the scope of practical problems connected with leave on request. Ever since its introduction in the Polish Labour Code, this institution has been generating misgivings and reservations both as regards the case law and the doctrine. The role of the Supreme Court in connection with this regulation is significant due to the legislator’s lack of precision. Verdicts handed down by the Supreme Court on these issues have in general been changing the legal character of the institution by emphasising the organisational function of labour law. The interpretation of these legal provisions proposed by the Supreme Court has clarified some of the rights and duties of parties in matters connected with leave on request. Despite this, there are still situations where the current wording of the provisions may lead to disputes between employee and employer. Therefore, the current provisions of the Labour Code within this scope require amendment.


Słowa kluczowe


urlop na żądanie; Kodeks pracy; Sąd Najwyższy; orzecznictwo; prawo pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bury B., Urlop na żądanie – glosa – II PK 197/04, «Monitor Prawa Pracy» 4/2006

Chakowski M, P. Ciszek, Kontrowersje wokół tzw. urlopu na żądanie a orzecznictwo SN, «Monitor Prawa Pracy» 3/2010

Chmielak-Łubińska E., Urlop na żądanie pracownika, «Praca i Zabezpieczenie Społeczne» 3/2003

Marek A., Odwołanie pracownika z urlopu, «Służba Pracownicza» 10/80/2010

Nałęcz M., Prawo pracy po zmianach. Cz. II, «Monitor Prawniczy» 22/2002

Rączka K, Komentarz do art. 152 KP, [w:] M. Gersdorf, K. Rączka,

M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011

Rączka K., Komentarz do art.167² Kodeksu pracy, [w:] Gersdorf M., Raczkowski M., Rączka K., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011

Rzetecka-Gil A., Urlop na żądanie, «Monitor Prawa Pracy» 11/2008

Serafin K., Urlop na żądanie a pracownicze formy protestu, [w:] Z zagadnień

współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009

Sobczyk A., Urlop na żądanie, «Praca i Zabezpieczenie Społeczne» 7/2004, s. 12

Wrocławska T., Kontrowersje wokół prawa do urlopu na żądanie (ze szczególnym uwzględnieniem statutu prawnego lekarzy), [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009

Zieleniecki M., Komentarz do art. 1672 KP, [w:] Kodeks pracy. Komentarz,

red. A. Sobczyk, Warszawa 2014.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.