[1]
Jońca, M. 2022. KSIĄDZ STANISŁAW PŁODZIEŃ I JEGO „RZYMSKI PROCES CYWILNY” (BU KUL, RKPS 1443A). Zeszyty Prawnicze. 22, 4 (grudz. 2022), 93–110. DOI:https://doi.org/10.21697/zp.2022.22.4.05.