[1]
Łopatecki, K. 2017. ZAWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH Z POCZĄTKU XVII WIEKU W RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW. Z BADAŃ NAD PRAWEM ZDOBYCZY WOJENNEJ W EPOCE NOWOŻYTNEJ. Zeszyty Prawnicze. 16, 4 (lip. 2017), 59-88. DOI:https://doi.org/10.21697/zp.2016.16.4.04.