[1]
Rosiak, Ɓukasz 2018. NOWELIZACJA ART. 209 KODEKSU KARNEGO. ANALIZA PROPONOWANYCH ZMIAN. Zeszyty Prawnicze. 17, 2 (sty. 2018), 103-129. DOI:https://doi.org/10.21697/zp.2017.17.2.05.