[1]
Rubisz, S. 2018. Memy internetowe w świetle prawa autorskiego. Zeszyty Prawnicze. 18, 2 (sie. 2018), 215-237. DOI:https://doi.org/10.21697/zp.2018.18.2.09.