[1]
Rosiak, Łukasz 2019. GLOSA APROBUJĄCA DO WYROKU IZBY KARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 29 MAJA 2018 R. O SYGN. AKT II KK 99/18. Zeszyty Prawnicze. 19, 2 (lip. 2019), 277-286. DOI:https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.2.13.