[1]
Sondel Cedarmas, J.M. 2019. OD ‘NECESSITAS NON HABET LEGEM’ DO RACJI STANU. KILKA UWAG O REWOLUCJI W JĘZYKU POLITYKI W SZESNASTOWIECZNYCH WŁOSZECH. Zeszyty Prawnicze. 19, 3 (paź. 2019), 7-30. DOI:https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.01.