[1]
Ogrodnik-Kalita, A. 2019. PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO W SPRAWACH O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW. Zeszyty Prawnicze. 19, 3 (paź. 2019), 231-254. DOI:https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.10.