[1]
Nancka, G. 2019. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „PRAWO RZYMSKIE JAKO FUNDAMENT EUROPEJSKIEJ KULTURY PRAWNEJ: DOŚWIADCZENIA UKRAINY I POLSKI”, LWÓW, 9-10 KWIETNIA 2019 R. Zeszyty Prawnicze. 19, 3 (paź. 2019), 301-304. DOI:https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.14.