[1]
Dyjakowska, M. 2016. ‘SUPERFICIES’ – RZYMSKIE KORZENIE PRAWA ZABUDOWY. Zeszyty Prawnicze. 15, 1 (grudz. 2016), 5-32. DOI:https://doi.org/10.21697/zp.2015.15.1.01.