[1]
Kubiak, P. 2016. STAN NIETRZEŹWOŚCI JAKO „AFEKT” W RZYMSKIM PRAWIE KARNYM?. Zeszyty Prawnicze. 15, 1 (grudz. 2016), 33-52. DOI:https://doi.org/10.21697/zp.2015.15.1.02.