[1]
Kabat-Rudnicka, D. 2016. PRAWO RZYMSKIE A EUROPEJSKA TRADYCJA PRAWNA. Zeszyty Prawnicze. 11, 4 (grudz. 2016), 191-207. DOI:https://doi.org/10.21697/zp.2011.11.4.08.