[1]
KuryƂowicz, M. 2016. OD TOTALITARYZMU DO HUMANITARYZMU. LITERACKIE WIZJE PRAWA RZYMSKIEGO. Zeszyty Prawnicze. 11, 1 (grudz. 2016), 13-37. DOI:https://doi.org/10.21697/zp.2011.11.1.02.