(1)
Rosiak, Ɓukasz. NOWELIZACJA ART. 209 KODEKSU KARNEGO. ANALIZA PROPONOWANYCH ZMIAN. zp 2018, 17, 103-129.