(1)
Sitek, B. PERSPEKTYWA BADAŃ NAD PRAWEM RZYMSKIM W KONTEKŚCIE PRAWA MUNICYPALNEGO. zp 2019, 19, 117-134.