(1)
Dyjakowska, M. ‘SUPERFICIES’ – RZYMSKIE KORZENIE PRAWA ZABUDOWY. zp 2016, 15, 5-32.