(1)
Kubiak, P. STAN NIETRZEŹWOŚCI JAKO „AFEKT” W RZYMSKIM PRAWIE KARNYM?. zp 2016, 15, 33-52.