(1)
Gapska, E.; Gapski, M. P. DORĘCZENIE PISMA DOROSŁEMU DOMOWNIKOWI W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH. zp 2016, 15, 159-204.