(1)
Kamińska, R. ZJAWISKO KRADZIEŻY WODY PUBLICZNEJ W STAROŻYTNYM RZYMIE. zp 2016, 14, 87-116.