(1)
Kaczan, D. ZASTOSOWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH I ZARODKÓW W PROCEDURZE MEDYCZNIE WSPOMAGANEJ PROKREACJI. zp 2016, 16, 71-95.