(1)
KuryƂowicz, M. OD TOTALITARYZMU DO HUMANITARYZMU. LITERACKIE WIZJE PRAWA RZYMSKIEGO. zp 2016, 11, 13-37.