Tarwacka, A. (2016). O URZĘDZIE KONSULA 10 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ. Zeszyty Prawnicze, 11(1), 421-424. https://doi.org/10.21697/zp.2011.11.1.22