Jońca, M. (2022). KSIĄDZ STANISŁAW PŁODZIEŃ I JEGO „RZYMSKI PROCES CYWILNY” (BU KUL, RKPS 1443A). Zeszyty Prawnicze, 22(4), 93–110. https://doi.org/10.21697/zp.2022.22.4.05