Kubala, M. (2023). LIST 153 ŚW. AUGUSTYNA TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ CZĘŚĆ I. Zeszyty Prawnicze, 23(3), 283–308. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/13255