Rosiak, Ɓukasz. (2018). NOWELIZACJA ART. 209 KODEKSU KARNEGO. ANALIZA PROPONOWANYCH ZMIAN. Zeszyty Prawnicze, 17(2), 103-129. https://doi.org/10.21697/zp.2017.17.2.05