Rubisz, S. (2018). Memy internetowe w świetle prawa autorskiego. Zeszyty Prawnicze, 18(2), 215-237. https://doi.org/10.21697/zp.2018.18.2.09