Godek, S. (2019). ‘ALE I PRAWA POLSKIE NIE Z INNEGO TEŻ źRóDŁA CZERPANE BYŁY’, CZYLI O ZAPOMNIANYM GŁOSIE NA TEMAT ROLI PRAWA RZYMSKIEGO W PRZEDROZBIOROWEJ RZECZYPOSPOLITEJ. Zeszyty Prawnicze, 19(1), 73-84. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.1.04